Rusel Hotel 

روسل هتل

امدن
رفتن
بزرگترها

جهتریجرو 24 ساعت در خدمت هستیم.

Rusel Hotel

در کشورما صنعت توریست در حال پیشرفت با مردمی مهمان نواز همیشه جهت راحتی مهمانان عزیز برای حل کوچکترین مشکل مهمانان عزیزتلاش میکنیم واز این بابت خیلی خشنود وراضی هستیم

با عکسها اشنا شوید

چرا ما؟

هتل ما در مرکز شهر زیبای باکو بادید زیبا از شهرمیتوانید با تماشای اسمان زیبای شهر لذت ببرید جهت رفع کوچکترین مشکل و احتیاج مهمانان عزیز از هر گونه کمک ویاری دریغ نمیکنم واملانات لازم جهت یاری و کمک فراهم کردیم

گالری عکس

غرف

اگر شما از جمله افرادی هستید که مثل شاهزادها ویا نسبت به بودجه خود میخواهید استراحت کنید ما همه شرایط لازم جهت استراحت شما در اتاقها فراهم کردیم که شما به دل خواه خود تان بتوانید استراحت کنید .جهت اشنایی بیشتر با اتاق های هتل میتوانید به اتاقها نگاه کنید

بلوک

بیشتر بخواننید

سوال دارید?
زنگ بزنید!

همکاری